پرینت

انجام آزمایش بیلی روبین بدون خونگیری

مژده

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند آزمایش بیلی روبین (جهت بررسی زردی نوزادان تازه متولد شده) برای نوزادان زیر 21 روز بدون خونگیری در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه انجام می پذیرد.

 Image result for bilirubin baby
بدیهی است با نگرفتن خون و اذیت نشدن نوزاد رضایت بیشتری برای پدران و مادران عزیز حاصل میگردد.

 

آرزوی ما سلامتی جامعه است.

روابط عمومی