پرینت

تشخیص مولکولی

در این بخش که یکی از جدید ترین بخش های آزمایشگاه می باشد , با بکارگیری از متد های PCR, RT- PCR, RFLP و ... و نیز با بهره گیری از دستگاه خودکار و پیشرفته Real Time PCRتست های مربوط به تشخیص مولکولی از انواع بیماری های عفونی و یا بیماری های بدخیم, و برخی از آزمایشات ژنتیکی, انجام می گیرند.

ضمنا" راه اندازی آزمایش HLA-Typing  جهت کلاسهای A، Bو C و DR از تاریخ 26/1/91 در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پارسه راه اندازی شده است.

این آزمایش به ویژه در مورد داوطلبان انواع پیوند های مغز استخوان، کلیه، کبد، قلب و ... کاربرد دارد.Sample Image

در این بخش که یکی از جدید ترین بخش های آزمایشگاه می باشد , با بکارگیری از متد های PCR, RT- PCR, RFLP و ... و نیز با بهره گیری از دستگاه خودکار و پیشرفته Real Time PCR تست های مربوط به تشخیص مولکولی از انواع بیماری های عفونی و یا بیماری های بدخیم, و برخی از آزمایشات ژنتیکی, انجام می گیرند.

Sample Image

بر این اساس میتوان بسیاری از جواب ها را بصورت کمی و کیفی، جهت تشخیص قطعی بیماری و همچنین برای دیگر کمک های تخصصی و پژوهشی، برای پزشکان و دانشجویان محترم به انجام رساند. 

در انیمیشن زیر با روش جداسازی DNA بیشتر آشنا میشویم.

· انیمیشن جداسازی DNA

DNA EXTRACTION

 دستگاه تمام اتومات استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA-RNA)

از نمونه های انسانی، ساخت کمپانی Anatolia geneworks مدل Magnesia 16

POST PCR

Sample Image
 
 
TERMOCYCLER
 
 
Sample Image