پرینت

آلرژی شناسی

آيا مي دانيد که بر اساس مطالعات انجام شده در کشور، حدود 15 ميليون نفر از يکي از انواع بيماريهاي آلرژي رنج مي برند؟ بسياري از افراد در جامعه ما، بعضي از علائم بيماريهاي آلرژي را با سرماخوردگي اشتباه مي گيرند بنابراين به درستي نيز درمان نمي شوند. آيا مي دانيد که در صورت عدم پيگيري و درمان مناسب بيماريهاي آلرژي، بعضي از آنها مي توانند به آسم که يک بيماري مزمن است تبديل شوند؟

آيا مي دانيد که براي پيشگيري از بيماريهاي آلرژي يا کنترل علائم آن، بهترين راه شناخت عوامل آلرژي زا و نحوه پرهيز از آنها مي باشد. بنابراين با مطالعه مطالب ساده در ارتباط با آلرژي، ضمن بالا بردن اطلاعات خود در ارتباط با مواد آلرژي زا و بيماري آلرژي، با راههاي جلوگيري از بروز بيماريهاي آلرژي و علائم آن براي خود و فرزندانتان آشنا شويد.. 

در آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسه تنها با اخذ چندccخون از بیمار و مجاورت آن با انواع مواد آلرژی زا شامل ( ائم از مواد خوراکی همچون زرده یا سفیده تخم مرغ, گرده گیاهان, مو یا پر حیوانات اهلی و یا وحشی همچون اسب، گربه و سگ و ...) وجود آنتی بادی اختصاصی از کلاسIgEبر علیه هر کدام از مواد آلرژی زا بررسی می گردد.