پرینت

ایمونولوژی

ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌شناسی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماریزا می‌پردازد.

ایمونولوژی علم شناخت، بررسی و اثبات سیستم‌های دخیل در ایمنی بدن است. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت می‌باشد که شامل اعضاء متنوع، با عملکردی متفاوت و مرتبط میباشند که در صورت کوچکترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضاء آن امکان پیدایش اختلالات و ظهور عوارضی وخیم و بعضا غیر قابل برگشت وجود دارد.

از جمله اعضاء اصلی و فرعی این سیستم می توان به سلولها(مانند لنفوسیتها، مونوسیتها، ماکروفاژها و سلولهای فرعی و تخصصی دیگر)، بافتها (بافتهای لنفاوی، بافت پوششی و ...) و مولکول‌های محلول در خون (مانند آنتی بادی ها، کمپلمان و سایتوکاینها و ... ) اشاره کرد.

 این بخش یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه های تشخیص طبی است. در ذیل شما را با دستگاه های بخش ایمنی شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسه آشنا میکنیم.

دستگاه الایزا پروسسور تمام اتوماتیک chorus جهت انجام تمامی تستهای تخصصی ایمونولوژی که توانایی انجام تمامی تستها را بصورت روزانه دارد.            

Sample Image

  • دستگاه الکترو کمی لومینسانس (ECL)

Sample Image

دستگاه ایمونو اسی آنالایزرmini Vidas ساخت کمپانی بیومریو فرانسه، جهت اندازه گیری تعداد زیادی از هورمونها و تشخیص انواع بیماریهای عفونی وفاکتورهای انعقادی نظیر:

فون ویلبراند، پروتئین C , D-dimer و ... با روش حساس

ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) 

 Sample Image

در این بخش با استفاده از متدها و تجهیزات مختلف مانند دستگاه نفلومتر،دستگاه الایزا ریدر و میکروسکوپهای نوری و فلورسنسوضعیت سیستم ایمنی بدن و مقاومت و یا ابتلا به انواع بیماری های ویروسی, باکتریایی و قارچی و یا بیماری های روماتولوژیک مورد بررسی قرار می گیرند.

 میکروسکوپ ایمونو فلئورسانس (IF)

Sample Image

  • دستگاه نفلومتری Minineph ساخت انگلستان جهت اندازه گیری پروتئین های کم مقدار در خون و ادرار

27.jpg

 
Sample Image

  • الایزا پروسسور

دستگاهی که آزمایش الایزا را بصورت اتوماتیک انجام میدهد وشامل ترکیبی از یکدستگاه قرائت فتومتری و اتوسمپلری جهت برداشتن نمونه و محلولها است که بوسیله یک کامپیوتر قابل برنامه ریزی کنترل می شود .

29.jpg