پرینت

هماتولوژی

 

در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید ,قرمز , پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی (آنمی) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار و نیز بررسی میکروسکپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرند.


·        دستگاه تمام خودكار بررسی سلولهای خونی (CBC) 

 

 

 

 Sample Image

·        دستگاه تمام خودكار اندازه گيري سرعت رسوب گلبولهاي قرمز(ESR) 

 

 

 Sample Image

·        دستگاه تمام اتومات آزمایشات انعقادی همچون PT , PTT ,...

 

 

Sample Image