پرینت

جوابدهی

نتایج آزمایشات انجام شده, پس از تائید مسئول هر بخش, تحویل مسئول جوابدهی می گردد و این نتایج وارد نرم افزار مخصوص شده, از جواب ها چاپ گرفته می شود, و سر انجام پس از تائید مسئول فنی جهت ارائه به بیماران ذیربط در کمترین زمان ممکن آماده می شود.  ضمنا ً بیماران گرامی و آزمایشگاه های طرف قرارداد، میتواند از طریق مراجعه به سایت آزمایشگاه پارسه به نشانی (www.parsehlab.com) در قسمت مشاهده نتایج آزمایشات به سهولت به جوابهای خود دسترسی یابند.

بطور مثال: شماره قبض پذیرش بیمار USER NAME و شماره تلفنی که به ما داده شده است، شماره Password شما برای مشاهده جوابتان خواهد بود ( جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44287563 تماس حاصل نمایید). 

لازم به ذکر است در صورت ذکر کلمه اورژانس از طرف پزشک، بسیاری از جوابها طی کمتر از 2- 8 ساعت پس از نمونه گیری آماده خواهند بود. البته عمده زمان جوابدهی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسه بین 24 -48 ساعت و در آزمایشات تشخیص مولکولی(PCR) حدود 72 ساعت میباشد.

Sample Image