پرینت

سازمانهای بیمه گر

 بیمه های مورد پذیرش آزمایشگاه عبارتند از:

 بیمه های اصلی

 

سازمان تامین اجتماعی

کارکنان دولت و سلامت ایرانیان

نیروهای مسلح

بیمه های بانک ها

بانک مرکزی

بانک صادرات

بانک ملت

بانک تجارت

بانک صنعت و معدن

بانک سپه

بانک کشاورزی

بیمه های موسسات

صنایع هوایی

شهرداری تهران

کانون سردفتران و دفتریاران

صدا و سیمای جمهوری اسلامی

بیمه مکمل و متفرقه

بیمه آرمان

بیمه کار آفرین

بیمه سامان

بیمه آرمان

کمک رسان (SOS)

بیمه ایران

بیمه سرمد

بیمه دانا

بیمه کوثر

برای اطلاعات تکمیلی بيمه هاي درماني روی گزینه های زیر کلیک کنید.

تاريخچه بيمه هاي درماني در ايران

اصول و ضوابط كلي بيمه هاي درماني در ايران

تعرفه هاي درماني و فرانشيز و  سرانه بيمه

خدمات و داروها و مبالغي كه  نياز به تاييد  دارد

ليست داروهاي عمومي و تخصصي مورد پذيرش بيمه ها - سطح بندي داروهاي عمومي و تخصصي در ايران 

مشاهده صورت حساب پرداختي مطالبات پزشكان

بيمه تامين اجتماعي

بيمه خدمات درماني ( كارمندان دولت - ساير اقشار - خويش فرما - بيمه همگاني)

بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح

خدمات درماني بيمه ايران

بيمه تكميلي دانا

بيمه خدمات درماني براي دانشجويان

بيمه خدمات درماني براي اقشار مختلف چامعه (پزشکان- خبرنگاران)

پرداخت كامل هزينه درمان مصدومان حوادث رانندگي