تستهای سیتولوژی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in سیتولوژی

مطالعه و بررسی شکل ظاهری سلول های نقاط مختلف بدن انسان جهت تشخیص تغییرات غیر طبیعی و نهایتا" سرطانی آنهاست ( نمونه های خلط، مایع شکمی، مایع ریوی، مایع مفصلی، مایع کیست های مختلف، ادرار، مایع مغزی نخاعی، ترشحات سینه، نمونه دهانی و نمونه واژن در این آزمایشگاه بررسی می شود).

جوابدهی آزمایش پاپ اسمیر حداکثر یک هفته می باشد.