تشخیص جنسیت جنین

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

تشخیص قبل از تولد Prenatal Gender Testing on Maternal Blood (PGTMB)

 PGTMB 5

مقدمه:

روشهای رایج تشخیص جنسیت جنین قبل از تولد، مانند روشهای آمنیوسنتز و CVS روشهای بسیار تهاجمی بوده و اگرچه با شانس کم، اما به هر حال 1% احتمال سقط را در مادر ایجاد می کنند، لذا استفاده از این روشها را برای مادرانی که خطر ابتلا جنین آنها به انواع نقائص ژنتیکی بالاست توصیه می کنند.

اخیرا" کشف شده که مقدار کمی ازDNA جنین در خون مادر وارد می شود و از همین طریق می توان با روش حساس Real Time PCR قطعات اختصاصی کروموزوم Y را ردیابی نمود و جنسیت جنین را پیش بینی کرد.

کاربرد:

این تست دو کاربرد عمده دارد:

1 - در خانواده هایی که بیماریهای ژنتیکی وابسته به جنس دارند (مانند هموفیلی) که اگر جنین پسر باشد حتما مبتلا خواهد شد و چنانچه دختر باشد یا سالم شده و یا صرفا مانند مادر خود ناقل بیماری خواهد شد که خطرناک نمی باشد.

2 - جهت خانواده هایی که از روی کنجکاوی تمایل دارند هر چه زودتر جنسیت جنین خود را بدانند.

مزایای استفاده از تست

PGTMB .1  این تست یک آزمایش غربالگری بر روی خون مادر بوده و یک روش غیر تهاجمی است که هیچ خطری برای مادر یا جنین وی ایجاد نمی کند، در این روش ما با گرفتن cc 2 از خون مادر بر روی ضد انعقاد، DNA موجود در آن را استخراج کرده و با استفاده از تکنیک پیشرفته و حساس Real Time PCR و با استفاده از پروبهای اختصاصی مربوط به کروموزوم Y بعد از میلیونها بار تکثیر DNA بدنبال قطعات اختصاصی کروموزوم Y می گردیم.

2. درمقایسه با روشهای آمنیوسنتز و CVS روش بسیار ارزانی می باشد ( 2,700,000 ریال در مقایسه با بیش از یک میلیون تومان)

3. در مقایسه با روش سونوگرافی امکان انجام این تست در هفته های 10 یا 12 بارداری وجود دارد در حالیکه با سونوگرافی معمولا زودتر از هفته 16 بارداری امکان تشخیص جنسیت جنین وجود ندارد.

زمان انجام تست و دقت آن : این تست را می توان از هفته 6 جنینی (8 حاملگی) با دقت 85% و از هفته 8 جنینی (10حاملگی) با دقت 90% و از هفته 10 جنینی (12حاملگی) 95% انجام داد.

PGTMB 1

مدت زمان آماده شدن نتیجه و نحوه گزارش: انجام این تست بسته به روز مراجعه بیمار به 1 الی 3 روز کاری زمان نیاز دارد و نتیجه به دو صورت گزارش می شود:

1- Positive: به معنی یافتن قطعات اختصاصی کروموزوم Y در نمونه خون مادر می باشد که قطعا از DNA جنین وارد شده است و به مفهوم پسر بودن جنین می باشد.

چنانچه حاملگی از نوع چند قلویی باشد با مثبت شدن تست فقط می توان گفت که حداقل یکی از جنین ها پسر می باشد.

2- Negative: به معنی عدم یافتن قطعات اختصاصی کروموزوم Y بوده به این مفهوم که جنین یا جنین ها دختر هستند و یا میزان DNA جنینی در خون مادر بقدری کم بوده است که امکان تجسس آن مقدور نبوده است.

از آذر ماه 1389 که این تست برای اولین بار در کشور توسط متخصصین این مرکز طراحی و راه اندازی گردید، نتیجه بارداری تمام مادران پیگیری شده است و خوشبختانه تاکنون 92% پاسخهای ما با جنسیت نوزاد مطابقت داشته است که این از نظر آمار پزشکی بسیار خوب و قابل قبول است.

در صورتی که خانواده ها اصرار به دانستن جنسیت با ضریب اطمینان بالاتری داشته باشند توصیه می گردد، آزمایش یک هفته بعد از تست اول تکرار گردد.  

ایمونوکلوس

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

 

آشنایی با مفاهیم کلی ایمونوکلوس(Immunculus) و تستهای آزمایشگاهی مرتبط با آن

 

درچند دهه اخیر، سلامتی افراد جوامع مختلف در حال بدتر شدن است. افزایش بیماریهای مزمن، مخصوصا" در گروه جوانتر و عوارض این بیماریها در سنین بالاتر و مرگ ومیر به دنبال آنها باعث نگرانی مسئولین بهداشتی در سرتاسر جهان شده است. بعضی از مطالعات علت این پدیده را در ارتباط با اثر مواد توکسیک اگزوژن بر سلولها، بافتها و ارگانهای بدن و نیز روش زندگی انسان مدرن می داند. این تاثیرات در نهایت منجر به اختلال سیستم ایمنی و پیدایش زودرس پروسه های دژنراتیو و بدخیم می گردد. بعلاوه، این اثرات منجر به افزایش مرگ سلولی ( آپوپتوز ) شده که این خود نیز زمینه افزایش محصولات کاتابولیسم و سمی و خطرناک را در بدن فراهم می کند. اثر این فاکتورهای مضر آرام و در طول زمان انجام می پذیرد، لذا در صورت امکان آگاه شدن از اولین تغییرات ایجاد شده در هر بافت و ارگان قدم جدی در جلوگیری از بروز بیماری که درحال شکل گیری می باشد، تلقی می شود. مسلما" مقابله با بروز بیماری بسیار آسانتر، راحت تر و ارزانتر از مقابله با بیماری که قبلا" علایم آن ظاهر شده است،  می باشد. امروزه خوشبختانه، این امکان به کمک بیومارکرهای گوناگون ممکن شده است. بررسی همه این بیومارکرها توسط روشهای ساده آزمایشگاهی قابل انجام می باشد.

می دانیم بروز هر بیماری همراه با افزایش میزان مرگ سلولی در بافت و یا ارگان بیمار ( و در مواردی همراه با افزایش جمعیت سلولی ) می باشد. پس هر قدر تعداد سلولهای هلاک شده بیشتر باشد، نتیجتا" به همان میزان، مقدار محصولات تجزیه شده از سلولهای هلاک شده نیز بیشتر شده و در پاسخ به آن قهرا" تولید آنتی بادیهای اختصاصی در خون افزایش می یابد. افزایش سطح این آنتی بادیها در خون سریع و پس از چند روز از آغاز پروسه مرگ سلولی بالا می رود. به این ترتیب افزایش سطح آنتی بادیها به عنوان نشانگر و علامت نزدیک شدن بیماری، خیلی زودتر ( ماهها و یا سالها قبل ) و قبل از ظهور اولین تغییرات بیوشیمیایی و البته قبل از آغاز علائم بیماری قابل رویت و ثبت شدن می باشد و این واقعیت اساس روش نوین پزشکی در تشخیص زودرس بیماریها  و جلوگیری از پیشرفت آنها در آینده را می تواند فراهم سازد.

از مدتها پیش مطالعه هزاران نوع آنتی بادی و نقش آنها در بروز بیماریهای مختلف در چندین مرکز علمی جهان آغاز شده که نتیجه این مطالعات، امکان ساختن کیتهای مختلف آزمایشگاهی را برای تشخیص زودرس بسیاری از بیماریها فراهم ساخته است.امروزه از این کیتها با هدف تشخیص زودرس بیماریها در افراد گروه پرخطر- پروگنوز سیر بیماری و ارزیابی اثر درمان در هر فرد خاص استفاده می شود.

در حال حاضر به دنبال تحقیقات فراوان و تجربیات حاصله در طی سالهای متمادی، کیت های تشخیصی برای بررسی وضعیت و عملکرد ارگانها و سیستمهای بدن تهیه شده است که امروزه در کلینیک های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. به کمک این تستها، مارکرهای اتوآنتی بادی از کلاس  IgG در بافتهای مختلف بدن در دو مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرند: در مرحله اول بررسی و در واقع غربالگری ارگانهای بدن انجام گرفته و ارگانی که دچار مشکل است، ردیابی می شود.سپس در صورت وجود تغییرات و نشانه های پاتولوژیکی در هر ارگان با هدف تعیین دقیق تر و بیشتر نوع پاتولوژی، بررسی سطح دوم آنالیزها به کار خواهد گرفت.

ایمونوکلوس

جوابدهی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

 javabdehi

نتایج آزمایشات انجام شده پس از تائید مسئول هر بخش، تحویل مسئول جوابدهی می گردد و این نتایج وارد نرم افزار مخصوص شده، از جواب ها چاپ گرفته می شود و سرانجام پس از تائید مسئول فنی جهت ارائه به بیماران ذیربط در کمترین زمان ممکن آماده می شود.  ضمنا ً بیماران گرامی و آزمایشگاه های طرف قرارداد، میتوانند از طریق مراجعه به سایت آزمایشگاه پارسه به نشانی (www.parsehlab.com) در قسمت مشاهده نتایج آزمایشات به سهولت به جوابهای خود دسترسی یابند.

بطور مثال: شماره قبض پذیرش بیمار User name و شماره تلفنی که به ما داده شده است، شماره Password شما برای مشاهده جوابتان خواهد بود ( جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-44287632 تماس حاصل نمایید). 

لازم به ذکر است در صورت ذکر کلمه اورژانس از طرف پزشک، بسیاری از جوابها طی کمتر از 8 - 2 ساعت پس از نمونه گیری آماده خواهند بود. البته عمده زمان جوابدهی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه بین 48 - 24 ساعت و در آزمایشات تشخیص مولکولی(PCR) حدود 72 ساعت می باشد.

javabdehi 2

 

پذیرش

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

همان گونه که از نام بخش پیداست، در این واحد نسخه بیماران مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایط تست های مورد نظر وجود داشته باشد، پذیرش رایانه ای نسخه ها بر اساس تعرفه های جاری طبق قراردادهای منعقد با سازمان های بیمه انجام می شود. امکان دریافت جوابها به راحتی از طریق سایت آزمایشگاه پارسه مقدور می باشد که همکاران بخش پذیرش راهنمایی لازم را حضور مراجعین گرامی ارائه خواهند داد.

photo 2017 05 06 13 26 39 1 

 از آنجایی که شرایط بیماران قبل از نمونه گیری حائز اهمیت می باشد، از مراجعین محترم خواهشمندیم همکاری کامل را با مسئولین پذیرش به منظور پاسخ گویی به سؤالات مربوطه و تکمیل فرم های ضروری به عمل آورند.

paziresh 2

paziresh 3  
 سعی ما آرامش هر چه بیشتر مراجعه کنندگان عزیز در فضای آزمایشگاه می باشد. لذا خواهشمندیم انتقادات و پیشنهادات خود را پیرو پیامک نظر سنجی که پس از پذیرش به تلفن همراه شما ارسال می گردد، اعلام فرمائید تا بدین وسیله ما را در خدمات رسانی هرچه بهتر یاری نمایید.
 
 paziresh nama
 
 

تشخیص مولکولی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

 

در این بخش که یکی از جدید ترین بخش های آزمایشگاه می باشد، با بکارگیری از متد های PCR, RT- PCR, RFLP و ... و نیز با بهره گیری از دستگاه خودکار و پیشرفته Real Time PCR تست های مربوط به تشخیص مولکولی از انواع بیماری های عفونی و یا بیماری های بدخیم و برخی از آزمایشات ژنتیکی انجام می گیرند.

ضمنا" راه اندازی آزمایش HLA-Typing  جهت کلاسهای A B ، C و DR از تاریخ 91/1/26 در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پارسه راه اندازی شده است.

این آزمایش به ویژه در مورد داوطلبان انواع پیوند های مغز استخوان، کلیه، کبد، قلب و ... کاربرد دارد.

 

بر این اساس می توان بسیاری از جواب ها را بصورت کمی و کیفی، جهت تشخیص قطعی بیماری و همچنین برای دیگر کمک های تخصصی و پژوهشی، برای پزشکان و دانشجویان محترم به انجام رساند.

real time 3

DNA EXTRACTION

 دستگاه تمام اتومات استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA-RNA)

از نمونه های انسانی، ساخت کمپانی Anatolia geneworks مدل Magnesia 16