آنالیز اسپرم

on . Posted in ناباروری

 لازم به ذکر است در این مرکز آزمایش آنالیز اسپرم به روش پیشرفته  CASA همگام با آخرین استانداردهای WHO 2010   انجام می پذیرد

 

semenanalysis 1