سرولوژی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

 

در این بخش آزمایشاتی نظیر CRP ،ASO ،RF ،Wright ،Widal و ... جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت، حصبه، سیفلیس، روماتیسم  قلبی و ... مورد بررسی قرار می گیرند.

  • نفلومتر

Minineph 1