جوابدهی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

 جوابدهی آزمایشگاه 1

نتایج آزمایشات انجام شده پس از تائید مسئول هر بخش، تحویل مسئول جوابدهی می گردد و این نتایج وارد نرم افزار مخصوص شده، از جواب ها چاپ گرفته می شود و سرانجام پس از تائید مسئول فنی جهت ارائه به بیماران ذیربط در کمترین زمان ممکن آماده می شود ضمنا ً مراجعه کنندگان گرامی و آزمایشگاه های طرف قرارداد، میتوانند از طریق مراجعه به سایت آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه به نشانی (www.parsehlab.com) در قسمت مشاهده نتایج آزمایشات به سهولت به جوابهای خود دسترسی یابند.

بطور مثال: شماره قبض پذیرش مراجعه کننده -User name و شماره تلفنی که به ما داده شده است، شماره Password شما برای مشاهده جوابتان خواهد بود ( جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-44287632 تماس حاصل نمایید)

لازم به ذکر است در صورت ذکر کلمه اورژانس از طرف پزشک، بسیاری از جوابها طی کمتر از 8 - 2 ساعت پس از نمونه گیری آماده خواهند بود. البته عمده زمان جوابدهی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه بین 48 - 24 ساعت و در آزمایشات تشخیص مولکولی(PCR) حدود 72 ساعت می باشد.

Untitled 1