چارت سازمانی آزمایشگاه پارسه

نوشته شده توسط فهیمه طهرانچی on . Posted in چارت سازمانی آزمایشگاه پارسه

 

photo 2019 03 05 12 15 07

 

 جهت مشاهده چارت سازمانی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه در سایز اصلی اینجا کلیک فرمایید.