فهرست مسئولین و مدیران آزمایشگاه پارسه

سایر اطلاعات

personel logo1net

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تخصص
1 دکتر میر مجید مصلائی ریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص علوم آزمایشگاهی
2 دکتر سید بهروز محسنی مقدم مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص پاتولوژی
3
دکتر سونیا باستانی
مسئول فنی متخصص پاتولوژی
4 دکتر جواد کریم زاد حق
مسئول فنی ژنتیک
متخصص ژنتیک پزشکی
5  دکتر یار علی احمدی
مسئول مشاوره ژنتیک
متخصص مشاوره ژنتیک
6
دکتر نوشین شعبانی  ناظرفنی میکروب شناسی (شیفت عصر)  دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
7
دکتر رزیتا خنافری  مشاور تضمین کیفیت 
8 آقای امیر سمنانی  سوپروایزر ارشد آزمایشگاه  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
9 آقای افشین مصلحی  لیسانس ژنتیک

       سوپروایزر بخش پذیرش

10
خانم فاطیما قاسمی  لیسانس حسایداری روابط عمومی
11
خانم فهیمه خانلو مسئول کنترل کیفی کارشناس ارشد انگل شناسی 
12 نسترن پیمانی  مسئول بیمه کارشناسی ارشد ریاضی محض
13 رها رفیعیان   تایید پذیرش کارشناس میکروب
14 مسعود اویسی سوپروایزر بخش هماتولوژی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
15 مهسا خسروی سوپروایزر ایمونواسی کارشناسی زیست شناسی سلولی- ملکولی
16 زهرا بی آزار سوپروایزر مولکولار ژنتیک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
17 صدف اموری سرابی سوپروایزر سیتوژنتیک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
18 زهرا معینی مسئول آنالیز کروموزومی کارشناسی ارشد ژنتیک
19 ایمان نوبخت  صندوق  کارشناس معماری
20 ندا فرخ پور سوپروایزر بخش بیوشیمی کاردانی علوم آزمایشگاهی
21 زهرا عزیز پور مسئول HPLC فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
22 ابوالقاسم یوسفیان بخش ناباروری کارشناسی علوم آزمایشگاهی
23 زهرا مطهری بخش غربالگری کارشناسی ژنتیک
24

زینب خرائی

پریسا معصومی 

 جوابدهی

کارشناسی میکروبیولوژی 

کارشناس ارشد میکروبیولوژی 

25 ملیکا فرخی  مسئول جوابدهی  کارشناسی ژنتیک
26 حامد بابایی نمونه گیری  کارشناسی میکروب
27 ناصرالدین اعلمی مسئول نمونه گیری آقایان کارشناسی میکروبیولوژی
28 فاطمه فرضی مسئول نمونه گیری بانوان کارشناسی روانشناسی
29 رضا طهماسبی حسابرس کارشناسی حسابداری
30 محمدرضا عالمی مسئول امور مالی  کارشناسی حسابداری
31 المیرا آذری مسئول مخابرات  کارشناسی زیست سلولی- مولکولی
32 اویس ابراهیمی مسئول تاسیسات تکنسین برق و قدرت
33 آقای سجاد خنجری مسئول انبار کارشناسی ارشد  میکروبیولوژی
34 مهدی خان میرزایی مسئول ترابری دیپلم ریاضی