Anti Mullerian Hormone) AMH)

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in تستهای جدید آزمایشگاه

 

هورمون آنتی مولرین و پیشگویی نتایج  IVF

اندازه گیری میزان ذخایر تخمدان، یکی از مهمترین قسمتهای بررسی زوجهای نابارور است. تخمین میزان ذخایر تخمدان نه تنها به تعیین میزان موفقیت درمانهای  ناباروی  کمک می کند، بلکه به کمک آن می توان میزان نیاز به داروهای تحریک تخمدان و دوز مورد نیاز آنها را محاسبه کرد در گذشته از عوامل مختلفی مانند اندازه گیری میزان FSH روز سوم پریود - شمارش فولیکول انترال موجود در سونوگرافی - اندازه گیری حجم تخمدان و تست کلومیفن استفاده می شد. امروزه  اندازه گیری هورمون آنتی مولرین نیز برای تخمین ذخایر تخمدان به کار می رود

هورمون آنتی مولرین از سلولهای گرانولوزای فولیکولهای کوچک (با اندازه 4- 6 میلی متر) ترشح می شود و مقادیر ان در تمام طول ماه نسبتا" ثابت است و با پریود ارتباطی ندارد، لذا این هورمون را می توان در هر روزی از ماه اندازه گیری نمود، بر خلاف FSH که حتما" باید در روز دوم یا سوم پریود و یا اگر همراه با کلومیفن اندازه گیری می شود در روز دهم اندازه گیری نمود

لازم به ذکر است که هورمون آنتی مولرین در آقایان ( از سلولهای سرتولی ( ترشح می شود و مقادیر آن در هر سنی از زنان بالاتر است. میزان هورمون آنتی مولرین با افزایش سن کاهش می یابد و با کاهش مقادیر آن می توان پیش بینی نمود که قدرت تخمدان کاهش یافته است. همچنین در زنانی که در برنامه های IVF پاسخ دهی مناسبی به داروهای تحریک تخمدان نداشته اند، میزان این هورمون پایین بوده است. مقادیر بالای این هورمون در افراد مبتلا به تخمدان پلی کیستیک دیده می شود و بر اساس آن می توان احتمال خطر بروز سندرم تحریک بیش از حد تخمدان را پیش بینی کرد

مزیت استفاده از اندازه گیری این هورمون نسبت به تعیین FSH خون اینست که مقادیر آن در تمام طول پریود نسبتا" ثابت است و با مقادیر هورمون استروژن خون و یا مصرف قرصهای ضد بارداری ارتباطی ندارد.

توضیح اینکه  میزان FSH روز دوم پریود در افرادی که از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، کاهش می یابد و این امر می تواند موجب ارزیابی غلط  ذخایر تخمدان شود . از طرف دیگر در افرادی که میزان استروژن خون آنها بالاست، FSH خون پایین می آید و طبیعی تلقی می شود، در حالیکه در اصل ذخایر تخمدان کاهش یافته است . در مورد هورمون آنتی مولرین این عوامل تاثیر گذار نیست و ابزار بهتری برای تعیین ذخایر تخمدان می باشد، ولی قیمت بالای آن و اینکه آزمایشگاههای معدودی قادر به انجام آن می باشند، میزان دسترسی به آن را کاهش می دهد .

 

   Interpretation

            AMH Blood Level 

High (often PCOS)

Over 3.0 ng/ml

Normal

Over 1.0 ng/m 

Low Normal Range

0.7 - 0.9 ng/ml

Low

0.3 - 0.6 ng/ml

Very Low

Less than 0.3 ng/ml