سازمانهای بیمه گر

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بیمه های طرف قرارداد

به منظور رفاه حال شما مراجعین محترم با انواع سازمانهای بیمه گر قرارداد منعقد نموده ایم.
بیمه های مورد پذیرش آزمایشگاه عبارتند از: