راه اندازی پارکینگ

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

مژده

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

جهت رفاه حال مراجعین محترم برای پارک خودرو، پارکینگ در نظر گرفته است برای بهره مندی از این خدمت به صندوق آزمایشگاه جهت گرفتن قبض پارکینگ مراجعه فرمایید.

آدرس: بزرگراه محمدعلی جناح ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، کوچه پرویز، پارکینگ طبقاتی تهرانی

روابط عمومی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه