افزایش متراژ

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند با راه اندازی بخش ژنتیک و اضافه شدن طبقه ی چهارم به مجموعه ی کلی آزمایشگاه، متراژ کلی این مرکز به 620 متر در پنج طبقه افزایش یافت.

امید است با افزایش امکانات و تجهیز هرچه بهتر آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه خدمات بهتری را به کشور عزیزمان ایران ارائه دهیم.

                                                                  روابط عمومی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک  پارسه