اطلاعیه آنتی بیوگرام

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

از تاریخ 89/9/27 به منظور مستند سازی بخش میکروب شناسی، کلیه نتایج آنتی بیوگرام بصورت تصویری و با استفاده از استاندارد های " CLSI " ارائه می گردد.