بررسی ژنتیکی استعداد ابتلا به بیماریها

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

 Genetic Predisposition DNA Testing (GPDT)

 

مفهومGenetic Predisposition

استعداد ابتلا به بیماری های خاص با توجه به حضور ژن یا جهش (یکی یا بیشتر) و یا ترکیبی از آلل (هاپلوتیپ) و نه لزوما" غیر طبیعی که با افزایش خطر ابتلا به این بیماری همراه است و یا سابقه خانوادگی که افزایش آن نشان دهنده افزایش خطر ابتلا به این بیماری است.

اطلاعات ژنتیکی برای این است که شما احساس توانایی بیشتری کنید، نه اینکه دچاراحساس ضعف شوید. نگویید که سرنوشت من این است که دیابت بگیریم، بنابراین هر چه دوست دارم می خورم. شما می توانید با انجام اقداماتی احتمال ابتلا به بسیاری از بیماریها را کاهش دهید و شناسایی زودرس بیماری نیز مهم است سابقه خانوادگی خود را به عنوان عامل جبری محسوب نکنید، بلکه از آن به عنوان انگیزه ای برای تلاش برای سالم ماندن استفاده کنید.

ممکن است با استعداد ژنتیکی نسبت به بیماری های معینی متولد شوید، اما این امر به معنای آن نیست که حتما" به این بیماری ها مبتلا می شوید. این وضع را می توان به یک اسلحه پرشده تشبیه کرد. استعداد ژنتیکی اسلحه است و عوامل سبک زندگی، مانند ماشه آن است. برخی از عوامل را می توانیم کنترل کنیم و برخی دیگر را نه.

بررسی ژنتیکی استعداد ابتلا به بیماریها با آزمایشDNA افراد

آزمایشGPDTیک تست نوآورانه است که این امکان را فراهم می آورد تا کشف کنیم افراد از نظر ژنتیکی تا چه حد در معرض ابتلا به انواع بیماریها، شامل بیماریهای قلبی عروقی، انواع سرطانها، اختلالات و نقایص سیستم ایمنی، دیابت و همچنین مشکلات وابسته به سن هستند.

GPDTبر مبنای تحقیقات اخیر پایه گذاری شده که اثبات می کنند بسیاری از بیماریها و شرایط پزشکی منشأ ژنتیکی دارند. با بررسی پروفایلDNAافراد می توانیم پیش بینی کنیم که آیا فرد در مسیر ابتلا به هر یک از 25 بیماری شایع و مهلک ژنتیکی هست یا خیر و اگر بله، میزان این ریسک را در مقایسه با کل جامعه تعیین کنیم. هزینه این تست در حال حاضر حدود پانصد هزار تومان است.

قدرت پیش بینی کننده مولکولDNA

این تست ژنتیکی بر مبنای مطالعهSNPها یاSingle Nucleotide Polymorphismsبنا شده است،SNPها نواحی مشخصی ازDNAهستند که با پیدایش بیماریها همبستگی دارند. این تست پروفایلDNAشما را تجزیه و تحلیل می کند تا ببیند که آیاDNAشما حاوی مارکرهای کلیدی انواع بیماریها هست یا خیر. این تست شما را قادر می سازد تا با دانستن میزان ریسک خودتان برای ابتلا به انواع بیماریها و با برداشتن گامهای ضروری جهت جلوگیری از بروز بیماریها، آینده سلامتی خود را تحت کنترل درآورید.

GPDT لازم به ذکر است ، 25 بیماری مختلف را تحت پوشش قرار می دهد.

سیستم ایمنی: لوپوس، گریوز، سلیاک،MS، پسوریازیس

قلبی-عروقی: آنوریسم، فیبریلاسیون بطنی، بیماریهای عروق کرونر، بیماریهای عروق محیطی، ترومبوآمبولیسم وریدی

وابسته به سن: دژنراسیون ماکولا، آلزایمر، استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید

سلامت عمومی: چاقی، میگرن، دیابت تیپ 1 ، دیابت تیپ 2

سرطانها: سرطانهای کیسه صفرا، پستان، روده بزرگ و رکتوم، معده ، ریه، پروستات و پوست.

اهمیت مشاوره ژنتیک:

وقتی تصمیم به انجام این تست می گیرید قویا" پیشنهاد می کنیم که هم قبل و هم بعد از انجام تست با متخصص مشاوره ژنتیک مشورت کنید. آنها راهنمایی های لازم را جهت تفسیر تست و درک تفاوت بین حالات ارثی و اکتسابی بر اساس پروفایل تست انجام شده بر رویDNAشما به شما رائه خواهند کرد.

چه کسی باید این تست را انجام دهند؟

هرکسی با هر سن و جنسی و با هر سابقه ای از بیماری یا سلامتی می تواند از مزایای این تست جهت کنترل بیشتر بر آینده سلامتی خود بهره ببرد. به این ترتیب هم شما و هم فرزندانتان می توانید زندگی سالم تر و طولانی تری داشته باشید.

اگر شما سابقه خانوادگی ابتلا به هر یک از 25 بیماری فوق الذکر را دارید، این تست به شما می گوید که آیا شما هم ژنهای آن بیماری را به ارث برده اید یا خیر و اگر بله، چه اقداماتی را می توانید جهت جلوگیری و یا به تأخیر انداختن بروز آن بیماری انجام دهید.

تمام این اطلاعات در مورد ژنها و سلامتی شماست.

بعد از انجام این تست ما یک گزارش اختصاصی برای شما تهیه می کنیم که در آن برای هریک از 25 بیماری، خطر ابتلا در شما به واسطه حمل ژن یا ژنهای مربوطه به سه دستهHigh،MediumوLowتقسیم بندی شده است. در مواردی که ریسک ابتلا در شما بالا باشد، ممکن است نیاز به اقدامات تشخیصی جدید و یا تغییر شیوه زندگی باشد. این تغییر شیوه زندگی عبارتند از عادات رفتاری و تغذیه ای و یا حتی تغییر محل زندگی و ...

نکات:

  • این تست بر رویDNAجدا شده از خون شما انجام می گردد.
  • نتیجه تست بین 3 تا 4 هفته بعد از نمونه گیری آماده می گردد.
  • نتیجه تست به صورت کاملا" محرمانه فقط به حامل قبض رسید تحویل می گردد.

برای استفاده کامل از نتایج این تست شما حتما" باید با متخصص مشاوره ژنتیک و نیز پزشک متخصص خودتان مشورت کنید آنها به کمک یکدیگر و نیز با کمک سایر مشاوران نظیر مشاورین تغذیه ، روانشناسان و ... می توانند شیوه زندگی شما را به گونه ای تغییر دهند که احتمال بروز بیماریهایی را که استعداد ژنتیکی شما در آن موارد بالاست تا حد امکان کاهش دهند.