راه اندازی آزمایش HLA- Typing

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

 

راه اندازی آزمایش HLA-Typing  جهت کلاسها AوB  و C و DR از تاریخ 91/1/26 در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه راه اندازی شد.

این آزمایش به ویژه در مورد داوطلبان انواع پیوند های مغز استخوان، کلیه، کبد، قلب و ... کاربرد دارد.