راه اندازی APT Test

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

 

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند آزمایش APT test جهت افتراق منشاء خون جنینی از مادری در مدفوع یا تهوع نوزادان در آزمایشگاه پاتولوژی وژنتیک پارسه راه اندازی شد. جوابدهی این تست بصورت اورژانسی و کمتر از نیم ساعت خواهد بود.

 

روابط عمومی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه